W czasopiśmie Methods in Ecology and Evolution ukazała się nasza publikacja, w której prezentujemy nową metodę generowania wirtualnego gatunku. Jest to pierwszy artykuł wchodzący w skład rozprawy doktorskiej Kasi Malinowskiej. Gratulacje!

Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (grant nr 2018/29/B/NZ8/00066).

Malinowska, K., Markowska, K., & Kuczyński, L. (2023). Making virtual species less virtual by reverse engineering of spatiotemporal ecological models. Methods in Ecology and Evolution, https://doi.org/10.1111/2041-210X.14176