W czasopiśmie Agricultural and Forest Meteorology ukazał się artykuł opisujący wpływ lokalnych warunków klimatycznych na mechanizmy odpowiedzialne za występowanie lat nasiennych u dębów (Quercus spp.) i buka (Fagus sylvatica), którego współautorem jest Jakub Szymkowiak. Zapraszamy do lektury!

© Jakub Szymkowiak

Więcej informacji:

Bogdziewicz M., Szymkowiak J., Fernández-Martinez M., Peñuelas J., Espelta J.M. 2019. The effects of local climate on the correlation between weather and seed production differ in two species with contrasting masting habit. Agricultural and Forest Meteorology, 268: 109-115, https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2019.01.016

Doktorantki Agnieszka Majer i Alicja Laska oraz Studentki Kamila Karpicka-Ignatowska i Ania Radwańska otrzymały indywidualne stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2018/2019 za wybitne osiągnięcia. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!