Ukazał się nowy artykuł dotyczący metodyki hodowli niesporczaków, podsumowujący dotychczas stosowane metody i opisujący łatwe do odtworzenia protokoły hodowli, mające zastosowanie w badaniach taksonomicznych i eksperymentalnych. Publikacja jest autorstwa multidyscyplinarnego zespołu autorów, pod kierownictwem Mileny Roszkowskiej i Łukasza Kaczmarka z Zakładu Bioenergetyki i Zakładu Taksonomii i Ekologii Zwierząt UAM, a jednym z współautorów jest Wiktoria Szydło z naszego zespołu.

M. Roszkowska, D. Wojciechowska, H. Kmita, S. Cerbin, M. K. Dziuba, E. Fiałkowska, R. Sobkowiak, W. Szydło & Ł. Kaczmarek. 2021. Tips and tricks how to culture water bears: simple protocols for culturing eutardigrades (Tardigrada) under laboratory conditions, The European Zoological Journal, 88:1, 449-465, https://doi.org/10.1080/24750263.2021.1881631