W naszym najnowszym artykule pokazujemy, że gniazda świstunki leśnej są istotnym siedliskiem dla wielu gatunków glebowych roztoczy. Te efemeryczne, jedno-sezonowe siedliska mogą pełnić ważną rolę w dyspersji roztoczy.

Alicja Laska, Ewa Puchalska, Martyna Mikołajczyk, Dariusz J. Gwiazdowicz, Andrzej Kaźmierski, Wojciech Niedbała, Jerzy Błoszyk, Ziemowit Olszanowski, Jakub Szymkowiak, Natalia Hałas, Lechosław Kuczyński & Anna Skoracka. Mites inhabiting nests of wood warbler, Phylloscopus sibilatrix (Aves: Passeriformes), in the Wielkopolska National Park in western Poland. Experimental and Applied Acarology, 2023; https://doi.org/10.1007/s10493-023-00792-5

Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu nr 2012/07/N/NZ8/00129, kierowanym przez Jakuba Szymkowiaka.