W naszej najnowszej pracy testujemy w jaki sposób czas rozwoju i przeżywalność inwazyjnego genotypu Aceria tosichella zmieniają się w zależności od temperatury. Wyniki umożliwiają przewidywanie i monitorowanie tempa wzrostu populacji, ustalenie optymalnej temperatury do hodowli tego roztocza w warunkach laboratoryjnych i eksperymentalnego testowania hipotez ekologicznych i ewolucyjnych.

Karpicka-Ignatowska K., Laska A., Rector B.G., Skoracka A., Kuczyński L. 2021. Temperature-dependent development and survival of an invasive genotype of wheat curl mite, Aceria tosichella. Experimental and Applied Acarology, https://doi.org/10.1007/s10493-021-00602-w

Ania Radwańska otrzymała indywidualne stypendium Ministra Edukacji i Nauki na rok akademicki 2018/2019 za wybitne osiągnięcia. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!