Witamy na stronie Pracowni Ekologii Populacyjnej!

Jesteśmy grupą badawczą pracującą na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, powstałą we wrześniu 2016 roku. W szerokim ujęciu, nasze zainteresowania naukowe koncentrują się wokół fundamentalnych aspektów ekologii populacyjnej, ewolucyjnej i behawioralnej. Tematyka naszych badań dotyczy m.in.:

  • ewolucji dyspersji i roli dyspersji w kształtowaniu dynamiki populacji,
  • mechanizmów uczenia się i zdobywania przez osobniki informacji o środowisku,
  • wpływu procesów osobniczych i demograficznych na dynamikę populacji i kształtowanie zespołów zwierząt,
  • modelowania nisz ekologicznych i naukowych podstaw ochrony przyrody.

W naszej pracy łączymy eksperymenty i obserwacje terenowe, eksperymenty laboratoryjne, metody filogenetyczne, genetykę populacji oraz modelowanie teoretyczne. Jako organizmy modelowe w naszych badaniach wykorzystujemy rośliny, bezkręgowce i kręgowce, głównie roślinożerne i pasożytnicze roztocze oraz ptaki.

Zespół Pracowni Ekologii Populacyjnej, luty 2024