W czasopiśmie Scientific Reports ukazał się artykuł Kasi Malinowskiej z naszego zespołu, prezentujący wyniki jej pracy magisterskiej.

W pracy zbadano eksperymentalnie, czy poziom oświetlenia gniazda wpływa na stopień pigmentacji skorupki jaj bogatki.

Malinowska, K., Szala, K., Podkowa, P. Surmacki A. 2023. Effect of light intensity in the nest site on eggshell pigmentation in a hole-nesting passerine. Scientific Reports 13, 9764 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-36658-4