Nasz najnowszy artykuł opublikowany w prestiżowym czasopiśmie Scientific Reports ukazał się właśnie online!

Wykazaliśmy w nim, że głównym czynnikiem ekologicznym wpływającym na skłonność do dyspersji u dwóch gatunków szpecieli żyjących na zbożach (Aceria tosichella, wheat curl mite, WCM oraz Abacarus hystrix, cereal rust mite, CRM) jest wiatr. Wskazuje to na możliwość rozprzestrzeniania się tych roztoczy na duże odległości i kolonizowania nowych terenów w szybkim tempie. Niewielka proporcja osobników WCM przyjmujących pozycję dyspersyjną świadczy o tym, że w populacji tylko niektóre z nich są przystosowane do dyspersji, a większość to formy osiadłe.  WCM wykazywał dużo wyższą aktywność w porównaniu z CRM, co może być związane z jego olbrzymim potencjałem inwazyjnym.

Artykuł jest efektem naszej współpracy z Wydziałem Nauk Biologicznych Uniwersytetu w Albercie (Kanada) oraz Katedrą Entomologii Stosowanej SGGW w Warszawie.

Pierwszym autorem publikacji jest Agnieszka Kiedrowicz, a praca wchodzi w skład jej pracy doktorskiej. Gratulujemy!

Artykuł można przeczytać tutaj:  https://www.nature.com/articles/s41598-017-04372-7