Nasz najnowszy artykuł opublikowany w Journal of Animal Ecology pokazuje mechanizmy unikania konkurencji u dwóch bliźniaczych gatunków słowików.

Zdjęcie: Cezary Korkosz

Korzystając z możliwości, jakie daje analiza danych gromadzonych dzięki realizacji Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL) zbadaliśmy preferencje siedliskowe słowika rdzawego (Luscinia megarhynchos) i słowika szarego (Luscinia luscinia) w obszarach syntopii, allotopii i allopatrii. Wyniki badań wskazują, że konkurencja międzygatunkowa odcisnęła wyraźne piętno na wzorcach wykorzystania siedliska przez słowiki. Podczas gdy na terenach występowania allopatrycznego oba gatunki preferują te same siedliska, preferencje stają się różne w miejscach allotopowych w obrębie sympatrii: liczebność słowika rdzawego była wyższa na suchych i ciepłych stanowiskach z niskim udziałem pastwisk, a liczebność słowika szarego wykazywała dokładnie odwrotne wzorce. Wydaje się, że oba gatunki unikając współzawodnictwa „uciekają” do miejsc allotopowych, czyli środowisk unikanych przez konkurenta. Wyniki te są o tyle ważne, że pokazują, jak lokalne interakcje biotyczne mogą kształtować wzorce makroekologiczne. Okazuje się, że preferencje siedliskowe są zmienne i zależą od kontekstu kreowanego przez interakcje biotyczne.

Badania zostały wykonane we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Karola w Pradze. Dane zostały zebrane w ramach programu MPPL, dzięki pracy i zaangażowaniu wykwalifikowanych wolontariuszy.

Więcej informacji:

https://doi.org/10.1111/1365-2656.12808

https://journalofanimalecology.wordpress.com/2018/03/21/how-do-birds-avoid-their-sibling-species-competitors/

https://otop.org.pl/2018/03/22/mechanizmy-unikania-konkurencji-u-blisko-spokrewnionych-gatunkow-mppl/