W czasopiśmie Biological Reviews ukazała się nasza publikacja przeglądowa, w której wyjaśniamy ewolucyjne i ekologiczne zależności między dyspersją i specjalizacją żywicielską.

Ravigné, V., Rodrigues, L.R., Charlery de la Masselière, M., Facon, B., Kuczyński, L., Radwan, J., Skoracka, A. and Magalhães, S., 2023., Understanding the joint evolution of dispersal and host specialisation using phytophagous arthropods as a model group, Biological Reviews, https://doi.org/10.1111/brv.13018

Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (grant nr 2021/41/B/NZ8/01703, którym kieruje Anna Skoracka).