Agnieszka Majer otrzymała kolejne stypednium. Została laureatką stypendium im. dr. Jana Kulczyka. Jest to prestiżowe stypednium przyznawane za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu.

http://fuam.pl/pl/stypendia-wreczono-stypendia-dr-jana-kulczyka-ktore-wyplaca-fundacja-uam/