Agnieszka Majer oraz Kamila Karpicka-Ignatowska otrzymały granty PRELUDIUM finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Agnieszka będzie badać kompromisy między konkurencją a dyspersją u roślinożernych roztoczy. Kamila sprawdzi, czy roślinożerne roztocze korzystają ze wskazówek chemicznych przed podjęciem dyspersji oraz czy umiejętność rozpoznawania kairomonów zależy od stopnia specjalizacji żywicielskiej i zróżnicowania środowiska.
Gratulujemy!