W nowej publikacji, opublikowanej w Plant Protection Science przez interdyscyplinarny zespół z Pracowni Ekologii Populacji UAM i Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, opisane są dwa nowe dla wiedzy izolaty wirusa smugowatej mozaiki pszenicy (WSMV), wraz z ich charakterystyką molekularną i informacją o ich transmisyjności. Wirus WSMV jest przenoszony przez wektory, którymi są roztocze Aceria tosichella, organizm modelowy wykorzystywany w badaniach prowadzonych w naszej Pracowni. Praca dotyczy izolatów wirusa znalezionych w Polsce, a ich przenoszenie zostało pierwszy raz formalnie potwierdzone dla powszechnej tutaj linii roztoczy Aceria tosichella MT-8. W świetle zmian klimatu konieczne są badania nad zmiennością WSMV wykorzystujące obecne lokalnie populacje, zarówno wirusa, jak i wektora.

Badania były realizowane przy wsparciu ze środków Narodowego Centrum Nauki, grant nr 2011/01/N/NZ8/04540.

Trzmiel K., Szydło W., Hasiów-Jaroszewska B., 2021. Biological and molecular characterisation of the two Polish Wheat streak mosaic virus isolates and their transmission by wheat curl mites. Plant Protection Science 57 (3), https://doi.org/10.17221/104/2020-PPS