Artykuł o sezonowych zmianach morfologii u roślinożernych roztoczy, którego autorami są Alicja Laska, Lechosław Kuczyński oraz Anna Skoracka z PEP oraz Brian G. Rector z GBRR, USDA-ARS, ukazał się w najnowszym numerze Experimental And Applied Acarology.

Artykuł dostępny jest online na stronie: https://link.springer.com/article/10.1007/s10493-017-0159-1