Tematy badawcze realizowane w Pracowni Ekologii Populacyjnej

Aktualnie realizowane projekty

Od czasu powstania naszej Pracowni (wrzesień 2016) zdobyliśmy finansowanie z Narodowego Centrum Nauki w wysokości 4.1M zł.

Narodowe Centrum Nauki (OPUS 2021/41/B/NZ8/01703)

Ewolucja szerokości niszy w wymiarach biotycznych i abiotycznych, w stałych i zmiennych warunkach środowiska

Narodowe Centrum Nauki (SONATA 2018/31/D/NZ8/00080)

Rola uczenia socjalnego w rozpoznawaniu zagrożenia u ptaków

Narodowe Centrum Nauki (ETIUDA 2018/28/T/NZ8/00060)

Mechanizmy dyspersji roślinożernych roztoczy z rodziny Eriophyidae

Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM 2019/35/N/NZ8/02639)

Kompromis pomiędzy konkurencją a dyspersją u roślinożernych roztoczy

Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM 2019/35/N/NZ8/03377)

Rola wskazówek chemicznych w procesie dyspersji roślinożernych roztoczy

Fundusze Europejskie (Infrastruktura i Środowisko) (POIS.02.04.00-00-0018/16)

Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (48/2015/F)

Monitoring Ptaków Polski

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (001/34/UAM/0004)

Wpływ drapieżnictwa kota domowego na populacje dzikich ptaków w Polsce

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (001/34/UAM/0013)

Wpływ czynników środowiskowych na dynamikę populacji skowronka Alauda arvensis

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (001/34/UAM/0003)

Nowe markery mikrosatelitarne do genetycznych analiz populacyjnych roztocza Aceria tosichella pasożytującego na pszenicy

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (014/34/UAM/0060)

Zastosowanie sieci neuronowych do oceny liczebności populacji roślinożernego roztocza Aceria tosichella

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (009/34/ID-UB/0023)

Zmienność morfologiczna populacji Aceria tosichella różniących się stopniem specjalizacji żywicielskiej

Projekt badawczy finansowany przez Dziekana Wydziału Biologii UAM (GDWB-07/2018)

Mechanizmy unikania homozygotyczności podczas dyspersji u haplodiploidalnych rotoczy