Na bazie współczesnej teorii współwystępowania pokazujemy, jak interakcje biotyczne zmieniają się w czasie. Na skutek oddziaływań wyższego rzędu, gatunki przełączają się gwałtownie pomiędzy wspomaganiem i konkurencją.

Majer, A., Skoracka, A., Spaak, J. & Kuczyński, L. (2024) Higher-order species interactions cause time-dependent niche and fitness differences: Experimental evidence in plant-feeding arthropods. Ecology Letters, 27, e14428. https://doi.org/10.1111/ele.14428

 

 

Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki z grantu 2019/35/N/NZ8/02639 (eksperymenty) i 2018/29/B/NZ8/00066 (analiza danych).