Stanowisko: asystentka

Pokój: 1.22

Zainteresowania badawcze

  • Biologia rozwoju roślinożernych roztoczy
  • Koewolucja roślinożernych roztoczy i ich żywicieli