Ekologia (01-N-EKOLOG)

Kierunek: Biologia, I rok, semestr letni; Nauczanie Biologii i Przyrody,  II rok, semestr letni

Wykłady: 30h;   Konwersatoria: 30h;   Ćwiczenia: 30h

Koordynatorzy: dr hab., prof. UAM Anna Skoracka, prof. dr hab. Jan Holeksa, prof. dr hab. Leszek Rychlik

Konspekty z wykładów – dostępne na platformie TEAMS

 

  • konspekt 1: Eksploatacja roślin

  • Konspekt 2: Różnorodność biologiczna