Metody statystyczne w ochronie środowiska (01-N-MESTOCH)

Kierunek: Ochrona Środowiska, IV rok, semestr zimowy

Wykłady: studia dzienne 15h, studia zaoczne 10h

Ćwiczenia: studia dzienne 30h, studia zaoczne 20h

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Lechosław Kuczyński, dr Jakub Szymkowiak

Moodle (studia zaoczne)