Modelowanie zjawisk ekologicznych (01-W-MODZJAWEK)

Kierunek: Bioinformatyka, IV rok, semestr zimowy

Ćwiczenia: 30h

Koordynator: dr hab., prof. UAM Lechosław Kuczyński

Prowadzący: dr Jakub Szymkowiak