W najnowszym numerze Journal of Evolutionary Biology ukazał się nasz artykuł na temat dywergencji u dwóch współwystępujących gatunków słowików: rdzawego (Luscinia megarhynchos) i szarego (Luscinia luscinia).

Zdjęcie: Cezary Korkosz

Zgodnie z wynikami naszych wcześniejszych badań (https://doi.org/10.1111/1365-2656.12808) okazało się, że oba gatunki różnią się wybiórczością środowiskową również w skali lokalnej. Różnice te były jednak widoczne wyłącznie w allotopii, ale nie w syntopii. Co więcej, w allotopii stwierdziliśmy istotnie większą dywergencję morfologii dzioba. Wyniki te wskazują na potencjalny mechanizm tłumaczący takie wzorce: konkurencja międzygatunkowa w sympatrii powoduje dywergencję nisz, a wynikające z tego różnice w bazie pokarmowej sprzyjają ewolucji dywergencji morfologicznej dzioba.

Badania zostały wykonane we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Karola w Pradze.

Więcej informacji:

Sottas C. , Reif J. , Kuczyński L. and Reifová R. 2018. Interspecific competition promotes habitat and morphological divergence in a secondary contact zone between two hybridizing songbirds. Journal of Evolutionary Biology, 31: 914-923, DOI: 10.1111/jeb.13275