We naszej najnowszej pracy opublikowanej w Animal Behaviour opisujemy relacje pomiędzy zachowaniem, morfologią a zdolnością do dyspersji u roztocza Aceria tosichella.

Praca wchodzi w skład doktoratu Alicji. Gratulacje!

Więcej informacji:

Laska A., Rector B. G., Skoracka A., Kuczyński L. 2019. Can your behaviour blow you away? Contextual and phenotypic precursors to passive aerial dispersal in phytophagous mites. Animal Behaviour 155, 141-151. https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2019.07.003