Agnieszka Majer otrzymała stypendium Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za osiągnięcia naukowe w 2016 roku. Gratulujemy!

O badaniach prowadzonych przez Agnieszkę można przeczytać na stronie kierowanego przez nią projektu: Mechanizmy dyspersji