Mechanizmy dyspersji roślinożernych roztoczy z rodziny Eriophyidae

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki grant ETIUDA 2018/28/T/NZ8/00060

Kierownik projektu: Agnieszka Majer

Opiekun naukowy: Anna Skoracka

Opis: Celem rozprawy jest poznanie mechanizmów dyspersji dwóch gatunków szpecieli: Aceria tosichella (wheat curl mite, WCM) oraz Abacarus hystrix (cereal rust mite, CRM). Szczegółowe cele rozprawy doktorskiej to: i) ocena skłonności szpecieli do dyspersji w obecności czynników dyspersyjnych; ii) ocena efektywności dyspersji szpecieli z wykorzystaniem różnych czynników dyspersyjnych; iii) ocena wpływu stopnia pokrewieństwa na efektywność dyspersji szpecieli z wiatrem.

Wybrane publikacje:

Kiedrowicz A., Kuczyński L., Lewandowski M., Proctor H., Skoracka A. 2017. Behavioural responses to potential dispersal cues in two economically important species of cereal-feeding eriophyid mites. Scientific Reports, 7, Article number: 3890, DOI:10.1038/s41598-017-04372-7

Majer A., Laska A., Hein G., Kuczyński L. and Skoracka A. 2021. Propagule pressure rather than population growth determines colonisation ability: a case study using two phytophagous mite species differing in their invasive potential. Ecological Entomologyhttps://doi.org/10.1111/een.13058