W Molecular Plant Pathology i Frontiers in Plant Science ukazały się artykuły przeglądowe stanowiące uaktualnienie wiedzy na temat relacji pomiędzy roztoczem Aceria tosichella, jego głównym żywicielem jakim jest pszenica oraz wirusami zbóż jakie ten roztocz przenosi.

Roztocz Aceria tosichella (ang. wheat curl mite, WCM) w interakcji z wirusem WSMV jest przyczyną olbrzymich strat w uprawach zbóż na całym świecie. Metody jego kontroli są wysoce nieefektywne, w dużej mierze z powodu złożonej struktury genetycznej roztocza. W publikacjach przedstawione są wyniki najnowszych badań dotyczących ekologii roztocza WCM i epidemiologii wirusa WSMV oraz zaproponowane są nowatorskie metody molekularne (analiza transkryptomów, epigenetyka, sekwencjonowanie całych genomów), które pomogą wyjaśnić mechanizmy interakcji między roślinami, roztoczami i wirusami.

Publikacje zostały przygotowane we współpracy z naukowcami z USA (University of Nebraska-Linclon, United States Department of Agriculture) i Czech (Crop Research Institute).

Więcej informacji:

Skoracka A., Rector B. G., Hein G., L. 2018. The interface between wheat and the wheat curl mite, Aceria tosichella, the primary vector of globally important viral diseases. Frontiers in Plant Science 9 (1098), 1-8; DOI: 10.3389/fpls.2018.01098

Singh K., Wegulo S. N., Skoracka A., Kundu J. K. Wheat streak mosaic virus: a century-old virus with rising importance worldwide. Molecular Plant Pathology 19(9): 2193-2206; DOI: 10.1111/mpp.12683