W BMC Evolutionary Biology ukazał się nasz artykuł na temat struktury genetycznej w obrębie kompleksu gatunków roślinożernego roztocza Aceria tosichella.

Roztocze należące do kompleksu Aceria tosichella (grupy blisko spokrewnionych gatunków kryptycznych; ang. wheat curl mite – WCM) zasiedlają trawy i stanowią jedno z największych zagrożeń dla upraw pszenicy na świecie. Wykazaliśmy nieodkryte dotąd, ogromne zróżnicowanie genetyczne w obrębie WCM. Okazało się, że dywergencja poszczególnych linii genetycznych nie jest związana z ekspansją człowieka i rozwojem rolnictwa, lecz nastąpiła najprawdopodobniej w środkowym Miocenie, kiedy to miała miejsce radiacja traw C4. Pokazaliśmy również, że poszerzanie zakresów żywicieli przez niektóre linie genetyczne nastąpiło w Pliocenie, czyli w okresie globalnej ekspansji traw. Struktura genetyczna i historia ewolucyjna kompleksu gatunków WCM wskazują na ogromny potencjał kolonizacyjny tej grupy.

Badania zostały wykonane we współpracy z naukowcami z Portugalii (University of Lisbon) i Australii (University of Deakin).

Więcej informacji:

Skoracka A., Lopes L. F., Alves M. J., Miller A., Lewandowski M., Szydło W., Majer A., Różańska E. i Kuczyński L. 2018. Genetics of lineage diversification and the evolution of host usage in the economically important wheat curl mite, Aceria tosichella Keifer, 1969. BMC Evolutionary Biology 18: 122, doi.org/10.1186/s12862-018-1234-x