W Experimental and Applied Acarology ukazał się nasz artykuł dotyczący zróżnicowania genetycznego w obrębie kompleksu gatunków roślinożernych roztoczy należących do rodzaju Abacarus. Wyniki analiz molekularnych wykazały, że w obrębie tego kompleksu występować może co najmniej kilka nowych gatunków czekających na formalny opis. W publikacji został opisany jeden z nich: Abacarus plumiger zasiedlający stokłosę bezostną.

Więcej informacji: Laska A., Majer A., Szydło W., Karpicka-Ignatowska K., Hornyák M., Labrzycka A., Skoracka A. 2018. Cryptic diversity within grass-associated Abacarus species complex (Acariformes: Eriophyidae), with the description of a new species, Abacarus plumiger n. sp. Experimental and Applied Acarology, 1-28. doi.org/10.1007/s10493-018-0291-6