W ostatnim czasie ukazały się dwa artykuły dotyczące ekologii lat nasiennych, których współautorem jest Jakub Szymkowiak.

W pierwszej z prac, opublikowanej w New Phytologist, autorzy analizowali rolę drapieżnictwa jako czynnika stanowiącego presję selekcyjną w ewolucji lat nasiennych. W drugiej pracy, która ukazała się w czasopiśmie Annals of Botany, zbadano zależności między długoterminowymi trendami produkcji nasion a wielkością osobników u kilkunastu gatunków roślin.

Więcej informacji:

Bogdziewicz M., Szymkowiak J., Tanentzap A., Calama R., Marino S., Steele M.A., Seget B., Piechnik Ł., Żywiec M. 2020. Seed predation selects for reproductive variability and synchrony in perennial plants. New PhytologistDOI: 10.1111/nph.16835

Bogdziewicz M., Szymkowiak J., Calama R., Crone E.E., Espelta J.M., Lesica P., Marino S., Steele M.A. Tenhumberg B., Tyre A., Żywiec M., Kelly D. 2020. Does masting scale with plant size? High reproductive variability and low synchrony in small and unproductive individuals. Annals of BotanyDOI: 10.1093/aob/mcaa118