Galerida cristata - Crested lark 23W czasopiśmie Bird Study ukazał się artykuł Mateusza Lisieckiego, dotyczący wybiórczości siedliskowej dzierlatki w Wielkopolsce. Okazuje się, że dzierlatki preferują pola zbóż w pobliżu zabudowań oraz … kiszonek! Dzierlatka jest więc jednym z nielicznych gatunków ptaków, które czerpią korzyści z postępującej intensyfikacji rolnictwa.

Więcej informacji:
Mateusz Lisiecki, Łukasz Dylewski, Barbara E. Kistowska & Marcin Tobółka (2020) The Crested Lark Galerida cristata as an example of a bird species that benefits from agricultural management in western Poland, Bird Study, https://doi.org/10.1080/00063657.2020.1808589