Analiza statystyczna danych biomedycznych (01-BiZC-STATBIOMED)

Kierunek: Biologia i zdrowie człowieka, IV rok, semestr zimowy

Ćwiczenia: studia dzienne 30h

Koordynator: dr hab., prof. UAM Lechosław Kuczyński

Prowadzący: dr Jakub Szymkowiak