Monitoring przyrodniczy (01-MONPRZYR)

Kierunek: Ochrona Środowiska, III rok, semestr letni

Wykłady: studia dzienne 15h, studia zaoczne 5h

Ćwiczenia: studia dzienne 15h, studia zaoczne 10h

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Lechosław Kuczyński, dr Jakub Szymkowiak