Modelowanie procesów ekologicznych (01-N-MODPROCEK)

Kierunek: Ochrona Środowiska, IV rok, semestr letni

Wykłady: studia dzienne 15h, studia zaoczne 10h

Ćwiczenia: studia dzienne 30h, studia zaoczne 15h

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Lechosław Kuczyński, dr Jakub Szymkowiak