Przygotowanie do pisania i prezentowania prac naukowo-badawczych (01-N-PRACNAUK)

Kierunek: Biologia, IV rok, semestr zimowy

Konwersatoria: studia dzienne 15h

Prowadzący: dr hab., prof. UAM Anna Skoracka, dr hab., prof. UAM Iwona Melosik

Kierunek: Biologia, IV rok, semestr zimowy

Konwersatoria: studia zaoczne 10h

Prowadzący: dr hab., prof. UAM Anna Skoracka

Studia stacjonarne (materiały dostępne na platformie TEAMS)

  • informacje organizacyjne

  • artykuł 1

  • artykuł 2

  • Prezentacja

Studia niestacjonarne (materiały dostępne na platformie TEAMS)

 

  • konspekt 1

  • artykuł 1

  • artykuł 2

  • prezentacja

  • publikacja