Stanowisko: główny specjalista

Email: j.raubic@amu.edu.pl

Telefon: 61 829-57-49

Pokój: 1.22

Wykształcenie

 • 2013: tytuł magistra, kierunek: Biologia molekularna (UAM)
 • 2011: tytuł licencjata, kierunek: Nauczanie Biologii i Przyrody (UAM)
 • 2011: tytuł licencjata, kierunek: Biologia, specjalność: biologia molekularna (UAM)

Nagrody i wyróżnienia

 • 2017: Nagroda III stopnia Rektora UAM
 • 2018: Nagroda III stopnia Rektora UAM

Ukończone kursy

 • Certyfikat ukończenia kursu: „Wykorzystanie technik real-time PCR oraz innych wysokoprzepustowych metod w biologii molekularnej oraz w diagnostyce molekularnej”
 • Certyfikat ukończenia kursu PolLASA: „Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzęta utrzymywanymi w ośrodku oraz ich dobrostanem i szkolenie dla osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi”
 • Certyfikat „Kreatywny i refleksyjny nauczyciel – planowanie pracy, zarządzanie czasem, projektowanie, samorealizacja”
 • Certyfikat uczestnictwa w warsztatach integrowania wiedzy przyrodniczej pod kątem nauczania przyrody na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej
 • Certyfikat ukończenia e-learningowego kursu „Moodle krok po kroku”
 • Udział w projekcie „SZKOŁA i UNIWERSYTET” – wspólne działania na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych (SIUP)

Doświadczenie zawodowe

  • Pracownia Ekologii Populacyjnej UAM, od 2017

Stanowisko: starszy specjalista

  • Pracownia Biologii Ewolucyjnej UAM, 2014 – 2017

Stanowisko: starszy technik
praca laboratoryjna: obsługa sekwenatora nowej generacji – Ion Torrent, izolacja DNA różnymi metodami, reakcje PCR oraz PCR fuzyjny, pomiar stężenie i oczyszczanie DNA, rozdziały elektroforetyczne żelowe oraz kapilarne, opieka nad hodowlą ryb akwariowych, badania mikroskopowe, pomoc techniczna
praca biurowa: prowadzenie dokumentacji grantu, zamawianie sprzętu i odczynników
praca w terenie: 3 miesięczna ekspedycja (Trynidad i Tobago)

  • Zakład Genetyki UAM, 2013 – 2014

Stanowisko: starszy technik
praca laboratoryjna: izolacja DNA, amplifikacja DNA, pomiar stężenia i czystości DNA, rozdział elektroforetyczny, analiza bioinformatyczna wyników sekwencjonowania
praca biurowa: zamówienia sprzętu i odczynników, delegacje, urlopy, sprawozdania Zakładu

  • Wydziałowa Pracownia Technik Biologii Molekularnej UAM, 2013 – 2014

Stanowisko: technik
praca laboratoryjna: sekwencjonowanie DNA metodą Sangera, kapilarny rozdział elektroforetyczny, izolacja DNA, amplifikacja DNA