Stanowisko: adiunkt

Email: wiktoria.szydlo@amu.edu.pl

Pokój: A137/A134 (Centrum Zaawansowanych Technologii, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań)

Dyżur: piątki, godz. 13:00  – 13:45 (po umówieniu mailowym, stacjonarnie lub online)

Zainteresowania badawcze

  • Zależności w układzie roślina – wirus – wektor
  • Specjacja kryptyczna
  • Kompleks gatunków kryptycznych Aceria tosichella (Eriophyoidea; szpeciele)