Stanowisko: doktorantka

Email: katarzyna.markowska@amu.edu.pl

Pokój: 1.25

Zainteresowania badawcze

  • predyktywne modelowanie rozmieszczenia zwierząt
  • zastosowanie uczenia maszynowego w naukach biologicznych
  • koncepcja wirtualnego gatunku i wirtualnego ekologa