Stanowisko: doktorantka

Email: katarzyna.malinowska@amu.edu.pl

Pokój: 1.25

Zainteresowania badawcze

  • Biologia i ekologia wybranych grup ptaków
  • Funkcje pigmentacji skorupki jaja ptaków
  • Statystyka i modelowanie ekologiczne
  • Interakcje biotyczne