Stanowisko: magistrant

Pokój: 1.25

Zainteresowania badawcze

Obszar moich zainteresowań przecina zagadnienia ekologii populacyjnej, ekologii zbiorowisk oraz ekologii behawioralnej. Szczególnie zajmujące są dla mnie interakcje biotyczne oraz rola, jaką odgrywają zdolności kognitywne ptaków w procesie selekcji miejsc lęgowych.