Konsekwencje korzystania z informacji socjalnej na poziomie populacyjnym: podejście semi-eksperymentalne

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, grant nr 2018/29/B/NZ8/00066

Kierownik projektu: Lechosław Kuczyński

Wykonawcy: Katarzyna Markowska, Katarzyna Malinowska, Michał Wawrzynowicz

Opis: Celem projektu jest opracowanie nowej metodyki badania interakcji biotycznych oraz przetestowanie jej na dużym zbiorze danych (Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych Polski), posługując się przykładowym problemem dotyczącym populacyjnych konsekwencji korzystania z informacji socjalnej. Badania są oparte na współczesnej teorii współwystępowania i skupiają się na koncepcji niszy ekologicznej.

Nowo opracowana metodyka zostanie zaimplementowana w postaci dedykowanej biblioteki dla środowiska R, a następnie przetestowana na systemie badawczym składającym się z par gatunków, dla których wcześniej eksperymentalnie wykazano zjawisko korzystania ze wskazówek socjalnych w procesie wybiórczości środowiskowej.

Nasze podejście łączy ekologię behawioralną i populacyjną dzięki nowemu spojrzeniu na transfer informacji między osobnikami. Opracowaną metodykę będziemy testować na specyficznym systemie badawczym (międzygatunkowy transfer informacji), jednak ma ona bardzo ogólny charakter i równie dobrze może być zastosowana do badania innych aspektów współwystępowania gatunków, zmian zasięgów, czy dynamiki nisz ekologicznych.