Zmienność genetyczna, specjalizacja żywicielska i zdolność do przenoszenia wirusa mozaiki smugowatej pszenicy w obrębie kompleksu gatunków kryptycznych Aceria tosichella (Acari: Eriophyoidea)

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, grant nr 2011/01/N/NZ8/04540

Kierownik projektu: Wiktoria Szydło

Wykonawcy: Anna Skoracka (opiekun naukowy)

Opis: Celem projektu była ocena parametrów zasiedlenia populacji Aceria tosichella na kilkunastu gatunkach zbóż i traw nieuprawnych, oszacowanie ich zmienności genetycznej, ocena zdolności do przenoszenia wirusa mozaiki smugowatej pszenicy (WSMV)  przez biotypy A. tosichella oraz ocena częstości występowania infekcji WSMV w zasiedlonych przez szpeciele uprawach zbóż.

Wybrane publikacje:

Trzmiel K., Szydło W.,  Zarzyńska-Nowak A., Jeżewska M. 2015. First report of Brome mosaic virus (BMV) and Wheat streak mosaic virus (WSMV) co-infection in triticale plants in Poland. Plant Disease, 99(9): 1290-1290, DOI: 10.1094/PDIS-01-15-0105-PDN

Trzmiel K., Zarzyńska-Nowak A., Lewandowska M., Szydło W. 2016. Identification of new Brome mosaic virus (BMV) isolates systemically infecting Vigna unguiculata L. European Journal of Plant Pathology, 145 (1): 233-238, DOI: 10.1007/s10658-015-0830-5

Szydło W., Hein G., Denizhan E., Skoracka A.2015. Exceptionally high levels of genetic diversity in wheat curl mite (Acari: Eriophyidae) populations from Turkey. Journal of Economic Entomology,108: 2030-2039, DOI: 10.1093/jee/tov180