Wpływ temperatury na czas rozwoju i wielkość ciała inwazyjnego roztocza Aceria tosichella (projekt licencjacki)

Kierownik projektu: Kamila Karpicka-Ignatowska

Opiekun naukowy: Anna Skoracka

Wykonawcy: Lechosław Kuczyński, Alicja Laska

Opis: Celem projektu jest ocena czasu rozwoju osobniczego roślinożernego roztocza Aceria tosichella (ang. wheat curl mite, WCM MT-1) w zakresie temperatur 15-33°C oraz analiza zależności między temperaturą rozwoju a asymptotyczną wielkością ciała WCM MT-1. W celu realizacji tych zadań opracowana została nowatorska metoda hodowli szpecieli na fragmentach liści na pożywkach roślinnych kultur i n vitro. Uzyskane wyniki pozwolą na matematyczny, funkcyjny opis zależności czasu rozwoju i wielkości ciała od temperatury otoczenia panującej w trakcie rozwoju ontogenetycznego.

Wyniki:

Karpicka-Ignatowska K., Laska A., Kuczyński L., Rector B.G., Lewandowski M., Puchalska E., Skoracka A. 2019. A novel experimental approach for studying life-history traits of phytophagous arthropods utilizing an artificial culture medium. Scientific Reports, 9, 20327, https://doi.org/10.1038/s41598-019-56801-4

Karpicka-Ignatowska K., Laska A., Rector B.G., Skoracka A., Kuczyński L. 2021. Temperature-dependent development and survival of an invasive genotype of wheat curl mite, Aceria tosichella. Experimental and Applied Acarology, https://doi.org/10.1007/s10493-021-00602-w