Rola wskazówek chemicznych w procesie dyspersji roślinożernych roztoczy

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, grant nr 2019/35/N/NZ8/03377

 Kierownik projektu: Kamila Karpicka-Ignatowska

Opiekun naukowy projektu: Anna Skoracka

Wykonawcy: Lechosław Kuczyński, Katarzyna Markowska, Alicja Laska

Opis: Celem projektu jest zbadanie czy (i) biernie rozprzestrzeniane roślinożerne roztocze korzystają ze wskazówek chemicznych przed podjęciem dyspersji oraz (ii) czy zdolność do rozpoznawania kairomonów (lotnych związków chemicznych mimowolnie wydzielanych przez rośliny) zależy od stopnia specjalizacji żywicielskiej i zróżnicowania środowiska. Obiektem badawczym będzie roślinożerny roztocz Aceria tosichella (ang. wheat curl mite – WCM), którego żywicielami są zboża, głównie pszenica. Wyniki badań pozwolą określić w jaki sposób WCM lokalizuje żywicieli i przyczynią się do poznania mechanizmów determinujących potencjał kolonizacyjny u roślinożernych stawonogów.