12003261_725089527596968_7937029114259312724_n

Email: kiedra@amu.edu.pl

Zainteresowania badawcze

  • Ekologia i ewolucja dyspersji
  • Strategie dyspersyjne szpecieli
  • Specyficzność żywicielska szpecieli
  • Interakcje w układzie pasożyt-żywiciel