Kompromis pomiędzy konkurencją a dyspersją u roślinożernych roztoczy

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, grant nr 2019/35/N/NZ8/02639

Kierownik projektu: Agnieszka Majer

Opiekun naukowy projektu: Anna Skoracka

Wykonawcy: Lechosław Kuczyński, Anna Radwańska, Kamila Karpicka-Ignatowska

Opis: Jednym z najistotniejszych problemów ekologicznych jest wyjaśnienie w jaki sposób gatunki wykorzystujące te same zasoby środowiska mogą współwystępować. Celem projektu jest przetestowanie hipotezy, że współwystępowanie gatunków jest możliwe dzięki temu, że istnieje kompromis pomiędzy zdolnością do konkurencji i dyspersji. Jako system badawczy zostały wybrane dwa współwystępujące w agrocenozach gatunki roślinożernych roztoczy: Aceria tosichella (ang. wheat curl mite – WCM) i Abacarus hystrix (ang. cereal rust mite – CRM). Są to ekonomicznie ważne pasożyty zbóż, a pszenica jest ich głównym żywicielem. W ramach projektu eksperymentalnie zbadamy czy WCM i CRM: (i) konkurują ze sobą, (ii) różnią się pod względem efektywności dyspersji aktywnej i biernej oraz zdolności kolonizowania roślin żywicielskich.