Behawioralne mechanizmy wybiórczości środowiskowej drobnych ptaków śpiewających na przykładzie świstunki leśnej Phylloscopus sibilatrix

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki (grant PRELUDIUM nr NCN 2012/07/N/NZ8/00129)

Kierownik projektu: Jakub Szymkowiak

Wykonawcy: Lechosław Kuczyński, Robert L. Thomson

Opis: W tym projekcie zajmujemy się trzema aspektami wykorzystywania przez świstunki leśne różnego rodzaju informacji o środowisku przy wyborze miejsc lęgowych. (1) Badamy, czy podejmując decyzje o osiedlaniu się świstunki selektywnie wykorzystują wewnątrzgatunkową informację socjalną w zależności od jakości obserwowanych osobników. (2) Testujemy mechanizmy wykorzystywania przez świstunki międzygatunkowej informacji socjalnej w procesie wybiórczości środowiskowej. (3) Badamy wybiórczość środowiskową świstunek w kontekście unikania presji ze strony drapieżników, testując czy proces ten obejmuje interakcje z sójkami (Garrulus glandarius), będącymi częstym drapieżnikiem gniazd świstunek, oraz czy na interakcje te wpływają zmiany liczebności gryzoni. W ramach tego projektu analizujemy również potencjalne koszty i zyski korzystania z informacji socjalnej przy wyborze miejsc lęgowych w środowisku, w którym występują różne typy drapieżników.

Więcej informacji: jakubszymkowiak.wordpress.com

Wybrane publikacje:

Szymkowiak J., Thomson R.L., Kuczyński L. 2017. Interspecific social information use in habitat selection decisions among migrant songbirds. Behavioral Ecology, 28: 767-775, DOI: 10.1093/beheco/arx029

Szymkowiak J., Thomson R.L., Kuczyński L. 2016. Wood warblers copy settlement decisions of poor quality conspecifics: support for the tradeoff between the benefit of social information use and competition avoidance. Oikos, 125: 1561-1569, DOI: 10.1111/oik.03052

Szymkowiak J., Kuczyński L. 2015. Avoiding predators in a fluctuating environment: responses of the wood warbler to pulsed resources. Behavioral Ecology, 26: 601-608, DOI: 10.1093/beheco/aru237

Szymkowiak J., Kuczyński L. 2015. Predation-related costs and benefits of conspecific attraction in songbirds – an agent-based approach. PLoS ONE, 10: e0119132, DOI: 10.1371/journal.pone.0119132