Ekologia i ewolucja obligatoryjnie roślinożernych roztoczy

Roślina żywicielska jest najważniejszym czynnikiem, który warunkuje przeżycie i rozwój szpecieli – obligatoryjnie roślinożernych roztoczy. Zrozumienie relacji zachodzących między tymi fitofagami a ich żywicielami jest kluczowe dla wyjaśnienia mechanizmów specjalizacji żywicielskiej i ewolucji cech historii życiowych tych roztoczy. W naszych badaniach, wykorzystując metody eksperymentalne i molekularne, szukamy odpowiedzi na pytania dotyczące ewolucji kompleksów gatunków szpecieli związanych z trawami, głównie zbożami. Aktualnie nasze badania skupiają się na mechanizmach dyspersji na tle potencjału inwazyjnego kilku genotypów szpecieli.

Projekty

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki grant OPUS nr 2016/21/B/NZ8/00786

Kierownik projektu: Anna Skoracka

Wykonawcy: Sara Magalhães, Lechosław Kuczyński, Mariusz Lewandowski, Jacek Radwan, Alicja Laska, Agnieszka Kiedrowicz, Kamila Karpicka-Ignatowska, Anna Radwańska, Jarek Raubic, Ewa Puchalska

Okres realizacji: 2017 – 2020

Więcej informacji: strona projektu

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki grant ETIUDA 2018/28/T/NZ8/00060

Kierownik projektu: Agnieszka Majer

Opiekun naukowy: Anna Skoracka

Okres realizacji: 2014 – w toku

Więcej informacji: strona projektu

Kierownik projektu: Alicja Laska

Promotor: Anna Skoracka

Promotor pomocniczy: Mateusz Konczal

Okres realizacji: 2016 – w toku

Więcej informacji: strona projektu

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki grant PRELUDIUM nr 2017/27/N/NZ8/00305

Kierownik projektu: Alicja Laska

Wykonawcy: Anna Skoracka (opiekun naukowy)

Okres realizacji: 2018-2021

Więcej informacji: strona projektu

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, grant nr 2019/35/N/NZ8/02639

Kierownik projektu: Agnieszka Majer

Opiekun naukowy: Anna Skoracka

Wykonawcy: Lechosław Kuczyński, Anna Radwańska, Kamila Karpicka-Ignatowska

Okres realizacji: 2020 – w toku

Więcej informacji: strona projektu

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, grant nr 2019/35/N/NZ8/03377

 Kierownik projektu: Kamila Karpicka-Ignatowska

Opiekun naukowy: Anna Skoracka

Wykonawcy: Lechosław Kuczyński, Katarzyna Markowska, Alicja Laska

Okres realizacji: 2020 – w toku

Więcej informacji: strona projektu

Kierownik projektu: Kamila Karpicka-Ignatowska

Wykonawcy: Anna Skoracka (opiekun naukowy), Alicja Laska, Lechosław Kuczyński

Okres realizacji: 2016-2018

Więcej informacji: strona projektu

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki grant PRELUDIUM nr 2017/27/N/NZ8/00305 i grant przyznany przez Dziekana Wydziału Biologii UAM nr GDWB-07/2018

Kierownik projektu: Alicja Laska

Wykonawcy: Mateusz Konczal oraz Anna Skoracka (opiekunowie naukowi), Mariusz Lewandowski, Lechosław Kuczyński 

Okres realizacji: 2017 – w toku

Więcej informacji: strona projektu

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, grant nr 2011/01/N/NZ8/04540

Kierownik projektu: Wiktoria Szydło

Wykonawcy: Anna Skoracka (opiekun naukowy)

Okres realizacji: 2011 – 2014

Więcej informacji: strona projektu

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki grant OPUS nr 2011/03/B/NZ8/00129

Kierownik projektu: Anna Skoracka

Wykonawcy: Lechosław Kuczyński, Mariusz Lewandowski, Wiktoria Szydło

Okres realizacji: 2012-2016

Więcej informacji: strona projektu