Uczenie się i wykorzystywanie informacji u ptaków

Ptaki żyją w środowisku, które pod względem czynników abiotycznych, biotycznych oraz socjalnych jest niezwykle zróżnicowane w czasie i przestrzeni. W heterogenicznym środowisku, uczenie się i zdobywanie informacji jest kluczowe dla dostosowania. W naszych badaniach zajmujemy się mechanizmami i ekologicznymi konsekwencjami uczenia się i zdobywania przez osobniki informacji o środowisku. Aktualnie realizowane projekty dotyczą m.in. roli uczenia się w rozpoznawaniu zagrożenia u ptaków, podsłuchiwania głosów alarmowych oraz strategii wykorzystywania przez ptaki informacji socjalnej i niesocjalnej w procesie wybiórczości środowiskowej. W badaniach łączymy modelowanie teoretyczne i eksperymenty terenowe, w których jako główny gatunek modelowy wykorzystujemy świstunkę leśną (Phylloscopus sibilatrix).

Projekty

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, grant nr 2018/31/D/NZ8/00080

Kierownik projektu: Jakub Szymkowiak

Okres realizacji: 2019-2022

Więcej informacji: strona projektu

Kierownik projektu: Jakub Szymkowiak

Współpraca: Jukka T. Forsman, Kenneth A. Schmidt, Robert L. Thomson

Okres realizacji: 2016 – dziś

Więcej informacji: strona projektu

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki (grant PRELUDIUM nr NCN 2012/07/N/NZ8/00129)

Kierownik projektu: Jakub Szymkowiak

Wykonawcy: Lechosław Kuczyński, Robert L. Thomson

Okres realizacji: 2013-2016

Więcej informacji: strona projektu