Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce

Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (POIS.05.01.00-00-381/12, POIS.02.04.00-00-0018/16) i Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”

Kierownik projektu: Dominik Krupiński (Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”)

Wykonawcy: Lechosław Kuczyński, Natalia Królikowska

Więcej informacji: strona projektu