Informacja socjalna i niesocjalna w procesie wybiórczości środowiskowej ptaków

Kierownik projektu: Jakub Szymkowiak

Współpraca: Jukka T. Forsman, Kenneth A. Schmidt, Robert L. Thomson

Opis: Ptaki żyją w środowisku, które pod względem czynników abiotycznych, biotycznych oraz socjalnych jest niezwykle zróżnicowane w czasie i przestrzeni. W heterogenicznym środowisku, kluczową cechą adaptatywnego procesu osiedlania jest zdobywanie i wykorzystywanie informacji, co pozwala osobnikom porównywać potencjalne miejsca lęgowe i wybierać te o możliwie najlepszej jakości. W naszych badaniach zajmujemy się mechanizmami oraz ekologicznymi konsekwencjami wykorzystywania przez ptaki informacji socjalnej i niesocjalnej w procesie wyboru miejsc lęgowych. Aktualnie realizowane tematy dotyczą, m.in. wpływu informacji socjalnej na wybiórczość środowiskową ptaków, mechanizmów minimalizowania presji drapieżniczej w zmieniającym się środowisku oraz wpływu procesów osobniczych (decyzji o osiedleniu) na dynamikę populacji i zespołów ptaków. W badaniach łączymy modelowanie teoretyczne i eksperymenty terenowe, w których jako główny gatunek modelowy wykorzystujemy świstunkę leśną (Phylloscopus sibilatrix).

Więcej informacji: jakubszymkowiak.wordpress.com

Wybrane publikacje:

Szymkowiak J., Thomson R.L. 2019. Nest predator avoidance during habitat selection of a songbird varies with mast peaks and troughs. Behavioral Ecology and Sociobiology, 73:91, https://doi.org/10.1007/s00265-019-2702-z

Szymkowiak J. 2019. On resolving the selective interspecific information use vs. owner aggression hypothesis dilemma—a commentary. acta ethologica, 22: 149-154, https://doi.org/10.1007/s10211-019-00317-7