Sekwencjonowanie genomu szpeciela Aceria tosichella

Kierownik projektu: Alicja Laska

Opiekun naukowy: Mateusz Konczal, Anna Skoracka

Wykonawcy: Mariusz Lewandowski, Lechosław Kuczyński

Opis:

Projekt zakłada złożenie sekwencji referencyjnej genomu szpeciela Aceria tosichella, a także jego adnotację strukturalną i funkcjonalną przy pomocy narzędzi bioinformatycznych, co pozwoli na wgląd w organizację informacji genetycznej tego roztocza. Dodatkowo przeprowadzona zostanie analiza genów homeotyczych (Hox genes), co przyczyni się do lepszego zrozumienia podłoża genetycznego unikalnego wzorca morfologicznego charakterystycznego dla szpecieli.